אוכלכללי

מתן צדקה בהתאם למשנתו של הרמב”ם

חלוקת מזון לנזקקים

מתן צדקה יכול להיות תחום בהחלט רגיש, גם מאת המעניק וגם מאת המקבל. מן ההיבט הראשון – יש צורך באמפתיה כלפי מישהו אשר זקוק אל חלוקת מזון לנזקקים ורגש של הזדהות אל מולו. מן ההיבט השני – בחלק מן המצבים הקבלה של צדקה כרוכה בהרגשה של בושה, לבוא בין הכלים מן מי שמקבל אותה. בשל כך, הגדירו חכמינו זיכרונם לברכה את נתינת הצדקה בהחבאה, כאשר בא לא יכיר מקבל הצדקה איזה איש נתן לו אותה ובצורה זו לא יהיה נכלם בפני איש כל שהוא אשר פעל למענק של צדקה. מנגד, מענק של צדקה בצורה חשאית מחמיץ את הצ’אנס של יחסים אישיים בין מקבל התרומה ובין מעניק התרומה.

מתן צדקה בהתאם למשנתו של הרמב”ם – 

הרמב”ם מבחין במענק של צדקה כמעלה רבה מאוד, בשל כך כי היא מסייעת עבור מי שנזקק שלא ירד מתחת לקו העוני, היא זאת אשר מעניקה לו תרומה ועוזרת לו רק במועד קצר טווח. הרמב”ם הפרט מציב את ביצוע המשימה אשר יוודא כי הנזקק יחזור למשלח היד שלו ושל פרודוקטיביות , כדי שאין הוא ייאלץ בחזרה להיות ניצב בתהליך של מתן צדקה והוא עשוי לפרנס את עצמו עם ראש כלפי מעלה.

מתן צדקה בצורה אשר הינה כללית –  

מתן צדקה נבונה ומתוכננת כהלכה תבחן כי הצדקה אשר מעניקים הנשים כל אשר תביא למטרות שלהם ובצורה זו האושר של נותן התרומה וכמות הסיפוק שלו יהיו גדולים מאוד. כל מי אשר בינכם אשר מעניק צדקה ממעיט אולי את ההון האישי שלו אך מצרף אל מול הנזקק קמעה למעלה אוויר למען הנשימה שלו. החלופה של הענקת צדקה במידה יותר רבה הינה נתינה של הלוואה עבור הנזקק, בשל כך כי זו אלטרנטיבה לעריכה של שיקום ללא הפחתה של ההון האישי שלכם.

החלופה הכי רבה הינה הדדיות עם העני למענק של תרומה, אשר יינתן לו מקום עבודה של פרנסה ותבטיח כי הוא יוזן בראש למעלה, מבלי הדרישה כי בעל האמצעים יפחית מהכסף שלו אלא יוכל לפתח את ההון שלו. נהלי הצדקה שמים את מתן צדקה על ידי מענק בדרג מועט לעומת מענק או לחלופין הלוואה.

 

מאמרים קשורים

Check Also
Close
Close
Close